از  عمق معانی شعرهای مولوی ، کسانی سهم دارند که اهل دل اند و "دلی"هنوز برایشان مانده است
متن شعر این شاعر نامدار عزیز از دیوان شمس وی برگزیده ام و دانلود اجرای دو خواننده گرامی هم برایتان مهیاست.

متن را به چشم دل بخوانید و ترانه های اجرا شده (پیشنهاد من آقای مهرآفروز) با گوش دل ، گوش سپارید.

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم 


آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم 


آمده که رهزنم بر سر گنج شه زنم

آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم 


گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم 


اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم 


آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند
پیش گشادتیر او وای اگر سپر برم 


گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود
تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم 


آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد
و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم 


در هوس خیال او همچو خیال گشته ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم 


این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور نمی خوری پیش کسی دگر برم


دانلود :

 لینک دانلودش باصدای استاد شجریان

و اینم با صدای یه خواننده ی به نام هژیر مهر افروز (اینم قشنگ خونده)

لینک کمکی دانلود+ نوشته شده در ۹۱/۰۴/۱۱ساعت توسط سجاد |